Τυχερά παιχνίδια: Εκτόξευση της αγοράς την τελευταία 10ετία

τυχερα παιχνιδια online

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕΕΕΠ, δόθηκαν στη δημοσιότητα νούμερα που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών και τα άμεσα έσοδα του δημοσίου για όλη τη δεκαετή λειτουργία της.

👉Δείτε τα live casino

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΕΕΠ για την ανάπτυξη του κλάδου και της διαρκώς αυξανόμενης σημασίας του για τα κρατικά έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό  ότι στη 10ετή αυτή περίοδο τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της αγοράς από τα 1,6 δισ. ευρώ το 2014 εκτοξεύτηκε στο τέλος του 2023 στα 2,59 δισ. ευρώ.

Στο διάστημα 2014 – 2024 ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών πραγματοποίησε καθαρά έσοδα προ εισφορών ύψους 13,1 δισ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερο εάν τη διετία 2020-2021 δεν μεσολαβούσε η πανδημία.

Eντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παιχνίδια στη δεκαετία 2014-2024. Η εκτόξευση είναι τεράστια, καθώς από τα 524 εκατ. ευρώ, το 2023 τα έσοδα έφτασαν τα 900 εκατ. ευρώ.

εεεπ τυχερα παιχνιδια

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΕΕΠ στο σχετικό Δελτίο Τύπου:

“Μια εικόνα, λένε, ότι είναι όσο χίλιες λέξεις. Ένας πίνακας µπορεί να περιλάβει πληροφορίες που θα χρειάζονταν πολλές σελίδες να αναπτυχθούν περιγραφικά. O Πίνακας εμφανίζει κρίσιμα µεγέθη και δείκτες για όλη τη δεκαετή πορεία λειτουργίας της ΕΕΕΠ.

-Τα έσοδα που αποκόµισαν οι πάροχοι τυχερών παιγνίων από τα παίγνια.

-Τα βασικά έσοδα που εισπράχτηκαν µέσω της ΕΕΕΠ απότο δημόσιο, γιατί υπάρχουν και οι φόροι εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις που δεν περιλαμβάνονται.

-Τα έσοδα και οι βασικές κατηγορίες εξόδων της ίδιας της ΕΕΕΠ.

-Το ποσό που απότην ΕΕΕΠ καταβλήθηκε στο δημόσιο

-Ο αριθµός του προσωπικούπου απασχόλησε η ΕΕΕΠ.

Μεγάλη σηµασία έχουν και οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί, ενώ μπορούν να υπολογιστούν και άλλοι µε βάσῃ τα δεδοµένα.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν:

-Η εξέλιξη του µέσου εσόδου του δημόσιου προὔπολογισμού ανά εργαζόμενο στην ΕΕΕΠ, που εξαπλασιάστηκε.

1. Πηγή των δεδοµένων είναι βασικά οι ετήσιες εκθέσεις. πεπραγµένωντως ΕΕΕΠ που υποβάλλονται ετησίως στην Επιπροπή.
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

2: Ως “άμεσα έσοδατου δημοσίου” αναφέρονται κυρίως τα δικαιώματατου δημοσίου απότα ἐσοδατυχερών παιγνίων καιο Φόρος Παικτών. Επίσης περιλαμβάνονται έσοδα από κυρώσεις, Παράβολα και χορήγηση αδειών. Για το έτος 2023 έχει γίνει εκτίμηση, διότι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων θα έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στη Βουλή µέχρι 31/3/2024.

3. Δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα του δημοσίου οι φόροι. Εισοδήματος νομικών και φυσικών (προσωπικό) προσώπων καθώς, και ἄλλα τυχόν άμεσα έσοδα.

4. Τα δεδοµένα που αφορούν τη διαχείριση τως ΕΕΕΠ αντλήθηκαν από τις Οικονομικές της Καταστάσεις που ελέγχονται ετησίως από ορκωτούς Ελεγκτές.

5.Τα έσοδα της αγοράς παιγνίων επηρεάστηκαν αρνητικά τα έτη 2020 και 2021 κυρίως, από την πανδημία και κατ επέκταση. επηρεάστηκαν καιτα ἐσοδατου δημοσίου.

6. Τα έσοδα του δημοσίου επηρεάστηκαν επιπλέον από τη συμβατική. διαφοροποίηση των ποσοστών των δικαιωμάτων του δημοσίου από τα έσοδα ορισμένων παιχνιδιών του ΟΠΑΠ από ο τέλος του 2020.

7. Ο αριθµός του προσωπικούτης ΕΕΕΠ έφθασε σε μέγιστο ύψος. στο έλος του 2014 (173 στελέχη) και στη συνέχεια υπήρξε διαρκής, μείωση. Από το 2021 υπάρχει μία σχετική σταθεροποίηση, Τα. Καθήκοντα του προσωπικού σήµερα είναι πολλαπλάσια εκείνων του 2014,

8.Στο τέλος του 2023 ΕΕΕΠ απασχολεί 47 δημόσιους υπάλληλους. Ο μέσος όρος του έτους και οι σχετικοί δείκτες έχουν επηρεαστεί από. την απασχόληση για ένα θµηνο 10 υπαλλήλων Ορισµένου Χρόνου.

9.Οι αμοιβές Προσωπικού του έτους 2023 εμφανίζονται αυξημένες διότι έχουν συμπεριληφθεί και οι υπερωριακές αμοιβές καθώς και Εκτός έδρας αμοιβές ποσού 260 χιλ. ευρώ περίπου. Επίσης στις. ᾽αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται µόνο οι αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΔΥ και ΙΔΑΧ) και όχι των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Η ΕΕΕΠ και οι εργαζόµενοι σε αυτήν είναι ιδιαιτέρως υπερήφανοι για αυτήν την πορεία, αν ληφθεί υπόψη Πως πέρασε από µεγάλες δυσκολίες, κυρίως λόγω της σταθερής σημαντικής μείωσης του στελεχικού δυναμικού της (από 173 στο τέλος του 2014 σε 47 στο τέλος του 2023).

Η εξέλιξη του µέσου εσόδουτης ΕΕΕΠ ανά εργαζόµενοπου δεκατετραπλασιάστηκε.

Η σταδιακή βελτίωση της µέσης επιβάρυνσης ανά εργαζόμενο, που υπερδιπλασιάστηκε στη δεκαετία.

Η ΕΕΕΠ Και οι εργαζόµενοι σε αυτήν είναι ιδιαιτέρως υπερήφανοι για αυτήν την πορεία, αν ληφθεί υπόψη πως Πέρασε από µεγάλες δυσκολίες, κυρίως λόγω της σταθερής σημαντικής µείωσης του στελεχικού δυναμικού της (από 173 στο τέλος του 2014 σε 47 στο τέλος του 2023).

Είναι οι µόνοι ελεγκτές που δεν λαμβάνουν κάποιας µορφής «ελεγκτικό επίδομα», Παρότι είναι µερικές δεκάδες σε αριθµό, σε σχέση µε άλλους ελεγκτικούς φορείς που απασχολούν εκατοντάδες ή και Χιλιάδες στελέχη. Οι αμοιβές των ελεγκτών της ΕΕΕΠ, µε βάση µελέτη που εκπονήσαµε, αν εξαιρεθούν τυχόν Προσωπικές διαφορές, που δεν συνδέονται µε την ιεραρχία αλλά µε είδος συµβάσεων, είναι της τάξης του 65% – 75% των αντίστοιχων αμοιβών των Ελεγκτώντης ΑΑΔΕ ήτης ΕΑΔ.

Ὑπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση για τη χορήγηση µίας µορφής ελεγκτικού επιδόµατος Που θα εξοµάλυνε αυτές τις διαφορές, χωρίς νατις εξαλείφει, αλλά για να υλοποιηθεί απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονοµικών. Η διοίκηση της ΕΕΕ/ΙΠ θα απευθυνθεί στον Ὑπουργό προκειµένου να προτείνειτην υλοποίηση της ρύθμισης. Θέλουμε να πιστεύουμε Πως θα υπάρξει κατανόηση και αναγνώριση του έργου που προσφέρεται από την Αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
καζινο τυχερα παιχνιδια online
Ποιο είναι το νέο online καζίνο live που έρχεται στην Ελλάδα!

Ένα επιπλέον live casino online θα λειτουργήσει σύντομα στην Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν. Παίρνοντας άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Συγκεκριμένα, στην ΕΕΕΠ έχει κατατεθεί...

λοταρια νικητης
Σταμάτησε για βενζίνη και κέρδισε 200.000 στη λοταρία

Τη ζωή του να αλλάζει σε λίγα λεπτά είδε ένας τυχερός άνδρας, ο οποίος σταμάτησε για βενζίνη και αποφάσισε να αγοράσει έναν λαχνό, ο οποίος του χάρισε ένα...

bwin casino 170424
Γράφτηκε στην bwin και κέρδισε €24.000 σε έναν γύρο!

Νέα μεγάλη νίκη στην πλατφόρμα της bwin! Ή για να ακριβολογούμε… επική νίκη! O παίκτης έπιασε πολλαπλασιαστή x12.000 και κέρδισε €24.000 σε έναν γύρο! Οι… πύλες της τύχης...

καζινο τυχερα παιχνιδια ειδησεις
Κύπρος: Αυξήθηκαν στο 1,1 δις € τα έσοδα από τυχερά παίγνια το 2023

Αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια στην Κύπρο τόσο για το τέταρτο τρίμηνο όσο και για το σύνολο του έτους 2023. Αυτό μαρτυρούν τα στοιχεία της Εθνικής...

εεεπ mindway
Ποσό ρεκόρ τα φορολογικά έσοδα από τα online τυχερά παιχνίδια

Τεράστια συμβολή στα φορολογικά έσοδα προκύπτουν από τα online τυχερά παιχνίδια, για το οποίο μίλησαν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού...

καζινο νεα ειδησεις μπλακ τζακ
2,3 εκ. € σε φορολογικά έσοδα για τον Μάρτιο είχε διάσημο καζίνο

Φορολογικά έσοδα ρεκόρ έφτασε ένα διάσημο επίγειο καζίνο τον περασμένο μήνα. Για τον Μάρτιο του 2024, λοιπόν, το ποσό αυτό ήταν 2,3 εκ. ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει...

betsson logo
Betsson: Καινούρια συνεργασία με την Play’n Go

Μια διευρυμένη συμφωνία έχει τώρα πια η Betsson με την Play’n Go, γνωστό πάροχο με live παιχνίδια καζίνο, τα οποία διατείθενται ήδη στην Ελλάδα. ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ⚡️🎁 ΧΩΡΙΣ...

online τυχερα παιχνιδια
Δεκάδες συλλήψεις σε χώρο με παράνομα τυχερά παιχνίδια

Σε κέντρο αισθητικής το οποίο είχε μετραπεί σε χώρο για παράνομα τυχερά παιχνιδια, έκαναν έφοδο οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων ατόμων. Δείτε καζίνο live Το περιστατικό...

stoiximan live casino
Το Live Casino της Stoiximan δίνει super δώρο* σε όλους (10/04)!

Την Τετάρτη, 10/4 το Live Casino της Stoiximan σε υποδέχεται στο Adventures Beyond Wonderland Live, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και θεματικό τραπέζι, με ένα super δώρο* για όλους, χωρίς...

online τυχερα παιχνιδια
Ο διάσημος επιχειρηματίας που καταθέτει αίτημα για άδεια live καζίνο στην Ελλάδα

21 αναμένεται να γίνουν οι "παίκτες" στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, καθώς διάσημος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και το όνομα του συνδέεται με μεγάλο ελληνικό καζίνο...