Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επιθυμούμε να ενημερώσουμε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας («εσείς») ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε όταν έρχεστε σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και το πώς χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα και όχι για την επεξεργασία δεδομένων που συμβαίνει σε άλλες ιστοσελίδες.

Οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο livecasino.gr, καθορίζονται στο επίπεδο της συνεργατικής μας ομάδας. Έτσι, θεωρείται νόμιμα ότι είναι Ελεγκτής Δεδομένων («εμείς») για τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς που μπορεί ενδεχομένως να σας προσδιορίσει ως φυσικό πρόσωπο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα εκτός από αυτή.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Αλλαγές στην Ειδοποίηση Απορρήτου

Είναι πιθανό ότι αυτή η ειδοποίηση θα τροποποιηθεί ή θα ενημερωθεί στο μέλλον.

Μπορεί να υπάρχουν δύο τύποι τροποποιήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν: ουσιαστικές ή/και δευτερεύουσες. Ουσιαστικές τροποποιήσεις μπορεί να προκύψουν όταν αλλάζουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. εάν εφαρμόζουμε νέες υπηρεσίες στον ιστότοπό μας που επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας).

Από την άλλη πλευρά, μικρές τροποποιήσεις μπορεί να προκύψουν όταν πρέπει να κάνουμε γραμματικές διορθώσεις ή γλωσσικές αλλαγές, αλλά αυτές δεν θα έχουν καμία επίπτωση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν προκύψουν ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων δεόντως, ώστε να μπορείτε να έχετε το χρόνο να εξετάσετε τις αλλαγές πριν από την εκτέλεση των ενημερώσεων.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δύο τύπους δεδομένων σας:

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης και τις πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες συνεργατών μας. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης περιλαμβάνουν την ώρα και την ημερομηνία πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, τη διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ιστοτόπους συνεργατών μας-είτε επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή συμμετέχετε σε δραστηριότητες παιχνιδιών σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συγκεντρωτικό επίπεδο (μαζί με παρόμοιες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από άλλους χρήστες) και δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με την ταυτότητά σας.

Για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, την προώθηση των προϊόντων μας και την παράδοση του περιεχομένου από τρίτους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική μας για τα Cookies.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η νομική βάση μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι το θεμιτό συμφέρον της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να ενισχύσουμε τη συνολική εμπειρία του χρήστη, να αναπτύξουμε περαιτέρω, να εξασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε την τακτική λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να αποτρέψουμε απειλές που ενδέχεται να προκύψουν.

Η επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί αυτό το είδος των δεδομένων για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, εάν προκύψουν.

Για στατιστικούς σκοπούς, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας που έχουν ληφθεί στις ιστοσελίδες συνεργατών μας, κάτι που είναι σημαντικό για τον νόμιμο σκοπό του υπολογισμού των εσόδων μας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες σχετικά με εσάς ομαδοποιούνται με άλλα παρόμοια δεδομένα που μας βοηθούν να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας.

Τα δικαιώματά σας

  • Να αποσύρετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων
  • Να Αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που κρατάμε ή επεξεργαζόμαστε
  • Να ζητήσετε διόρθωση οποιωνδήποτε δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που είναι εσφαλμένα ή δεν είναι ενημερωμένα
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε
  • Να αντιταχθείτε στη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης και της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
  • Να απαιτήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
  • Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ή αν θέλετε να μας στείλετε το αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων ή μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Δανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

Αντικείμενο Δεδομένων και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Στο πλαίσιο του Γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (‘GDPR’) το υποκείμενο των δεδομένων ορίζεται ως «προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο». Δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκύψει στον ιστότοπό μας αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θεωρείστε ότι είστε υποκείμενο δεδομένων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που χορηγούνται από το GDPR.

Θεωρούμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του GDPR. Όντας ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επιβάλλεται η υποχρέωση να προστατεύουμε τα δεδομένα σας με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Προστασία Δεδομένων

Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται καλά, ελέγχουμε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εργασίας του.

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι ο έλεγχος πρόσβασης. Μόνο το εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Τρίτοι αποδέκτες που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Είναι πιθανό ότι τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με οντότητες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (π.χ. μάρκετινγκ, διαφήμιση, αναλυτικά στοιχεία, ανάπτυξη, ασφάλεια). Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι απαραίτητο να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων για λογαριασμό μας.Στο πλαίσιο του GDPR, τρίτοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αναλαμβάνουν το ρόλο των εκτελών την εκτελούντες δεδομένων. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες προστασίας δεδομένων που είναι προσαρμοσμένες για να εξασφαλίζουν τα στοιχεία σας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου και καμία μεταβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιηθούν στις δημόσιες αρχές και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου είναι απαραίτητο να το πράξουμε και όπου απαιτείται από το νόμο ή επιτρέπεται να το πράξουμε.

Τα δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ)

Εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε έναν αποδέκτη καταχωρημένο σε μια ’τρίτη χώρα’ (εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας μεταφέρονται επαρκώς και με ασφάλεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Οι χώρες και οι αποδέκτες στους οποίους μπορεί να μεταφερθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι:

  • Ένα κράτος το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα κράτη με το επαρκές επίπεδο προστασίας εδώ.
  • Ένας αποδέκτης σε μια χώρα που δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τις συμβάσεις που απαιτούν από τον αποδέκτη να προστατεύσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τα ίδια πρότυπα όπως θα ήταν εντός του ΕΟΧ και να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από το GDPR, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρα: Ειδήσεις Live Καζίνο

καζινο ρουλετα
Βίαιη σύγκρουση στο Καζίνο Λουτρακίου
18 Ιουλίου 2024

Μια βίαιη σύγκρουση στο Καζίνο Λουτρακίου οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό...

καζινο νεα ειδησεισ
Απίστευτο! Διάσημο καζίνο κλείνει και “χαρίζει” τεράστιο χρηματικό ποσό
17 Ιουλίου 2024

Κλείνει τις πόρτες του ένα από τα διασημότερα καζίνο του...

online τυχερα παιχνιδια
Μεγάλη αύξηση της ελληνικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο πρώτο 5μηνο του 2024
16 Ιουλίου 2024

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά νούμερα που έδωσε στη δημοσιότητα...

καζινο νεα ειδησεισ τυχερα παιχνιδια
Εργαζόμενος καζίνο έκλεψε χιλιάδες και προσπάθησε να διαφύγει
15 Ιουλίου 2024

Έχοντας κλέψει χιλιάδες από το καζίνο στο οποίο εργαζόταν ως...

pragmatic play blackjack league 2
H Blackjack League στη Novibet επεκτείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο με μηνιαίο έπαθλο 1.000.000*
13 Ιουλίου 2024

Διασκέδαση σε άλλο επίπεδο με τα live casino τουρνουά της...

betshop logo
Κλείνει η Betshop – Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας
11 Ιουλίου 2024

Τη λειτουργία της στην Ελλάδα σταματάει η Betshop όπως ενημέρωσε...

λεστερ καζινο ειδησεις νεα
H Λέστερ έκλεισε χορηγία 40 εκ. € με online καζίνο live

Στη φανέλα ποδοσφαιρικού συλλόγου της Αγγλίας θα βρίσκεται καζίνο live με...

stoiximan pig champions
Νέο και αποκλειστικό παιχνίδι στο Live Casino της Stoiximan!

Τα Game Shows της Stoiximan απέκτησαν νέο μέλος χάρη στην...

καζινο νεα ειδησεις
Πληρώνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν κλείσει γνωστό καζίνο
10 Ιουλίου 2024

Μέσα σε λιγότερο από εβδομάδα έχει αναγκαστεί να μοιράσει ένα...

καζινο χακερ
Απάτη σε δύο live καζίνο – Στη φυλακή χάκερ που έκλεψε 800.000€
9 Ιουλίου 2024

Τεράστιο χρηματικό ποσό από δύο διάσημα live καζίνο κατάφερε να...