Σχέδιο για άδειες δύο ταχυτήτων στο χώρο των ελληνικών καζίνο

καζινο

Νέες συνθήκες δημιουργούνται στον χώρο των ελληνικά καζίνο live, κάνοντας πιο πιεστική από ποτέ την ανάγκη για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.

Αν και έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο νόμος για την απόδοση αδειών ΕΚΑΖ παραμένει ανενεργός, κάνοντας πιο πιεστική από ποτέ την ανάγκη για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.

Τα νέα δεδομένα που κάνουν επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση αδειών δύο ταχυτήτων αφορούν:

  • Στην συρρίκνωση της αγοράς καζίνο που περιορίζεται, καθώς γιγαντώνεται η αγορά διαδικτυακών παιγνίων.
  • Στην επίδραση της πανδημίας με τα δέκα καζίνο να βάζουν «λουκέτο» για πολλούς μήνες. Αν και έχουν μπει σε ρυθμούς προ Covid 19 πολλά από αυτά δεν μπορούν να επανέλθουν σε οικονομική ισορροπία.
  • Στην αργή εξέλιξη της υπόθεσης της εξυγίανσης των προβληματικών καζίνο τα οποία δεν είναι σε θέση να πάρουν άδειες ΕΚΑΖ, αλλά ούτε να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο. Αποτέλεσμα ήταν η ανάκληση της άδειας για το καζίνο του Ρίο που παραμένει κλειστό για μήνες, αλλά και το αιφνίδιο «λουκέτο» για το καζίνο στη Σύρο μετά το τέλος του καλοκαιριού που απέλυσε τους εργαζόμενους και έκλεισε για ανακαίνιση.

Η οικονομική κατάσταση τουλάχιστον των πέντε από τα δέκα καζίνο που έχουν άδεια στην χώρα μας, όπως προκύπτει από την πρόσφατη μελέτη που υλοποίησε η Επιτροπή, ουσιαστικά τα αποκλείει από την επίδοση των νέων αδειών.

Αυτό οδήγησε την Επιτροπή στην αναζήτηση λύσεων ώστε η αγορά που έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς απώλεια αδειών. Ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια που εξετάζεται είναι η δημιουργία αδειών δύο ταχυτήτων που ουσιαστικά θα διαχωρίσει την αγορά σε όσους έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς και σε όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν μπορούν να έχουν λειτουργία όλο το χρόνο με αυξημένες επενδύσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή της θητείας του στόχος του προέδρου της Επιτροπής Δ. Ντζανάτου ήταν να μην αφαιρεθούν άδειες και δημιουργηθούν «κενά» στην αγορά με την ανάκληση αδειών, επιτρέποντας την περαιτέρω γιγάντωση του παράνομου τζόγου.

Έτσι εξετάζεται να δοθούν άδειες ανάλογα:

  1. Την εποχικότητα δηλαδή καζίνο που θα είναι ανοικτά κάποιους μήνες το χρόνο και οι εργαζόμενοί τους τους υπόλοιπους μήνες θα μπορούν να παίρνουν επιδόματα εποχικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι αιφνιδίως το καζίνο της Σύρου το περσινό φθινόπωρο που απέλυσε όλους του εργαζομένους αφού πρώτα ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ριζική ανακαίνιση καθώς οι χειμερινοί μήνες για τα καζίνο που είναι σε θερινούς προορισμούς δεν είναι αποδοτικοί και συσσωρεύουν ζημιές.
  2. Τις επενδύσεις, που θα κληθούν να κάνουν οι επιχειρηματίες. Αυτό που θέλει να πετύχει η Αρχή είναι, οι επενδύσεις αυτές να αφορούν νέα έργα σε «καθαρά» καζίνο και όχι σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Πρέπει ουσιαστικά τα καζίνο που θα πάρουν τις νέες άδειες να μην κουβαλούν παθογένειες και χρέη των προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι τα καζίνο έχουν αιτηθεί να πάρουν άδειες ΕΚΑΖ και με την αίτησή τους αυτή, απολαμβάνουν μειωμένη φορολογία στο 20% αλλά και κατάργηση εισιτηρίου εισόδου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο καζίνο δεν πάρει άδεια ΕΚΑΖ, τότε θα πρέπει να επιστρέψει στο παλιό καθεστώς, με την φορολογία να αυξάνεται και πάλι στο 35%, επιβάλλοντας παράλληλα και εισιτήριο εισόδου.

Όπως έχουν επισημάνει στελέχη της αγοράς, αυτό θα οδηγούσε αυτά τα καζίνο σε κλείσιμο, καθώς τα έξοδα θα πολλαπλασιαζόταν. Δεν αποκλείεται μάλιστα, η αύξηση της φορολογίας από το 20% σε 35% να έχει και αναδρομική ισχύ από την κατάθεση της αίτησης που έγινε το 2020. Σε μία τέτοια περίπτωση, ακόμα και τα υγιή καζίνο θα είχαν συσσωρευμένα χρέη.

Όπως επανειλημμένα είχαν αναφέρει τα μέλη της Αρχής, θεωρούσαν ότι η εξυγίανση των καζίνο θα βοηθούσε στο να μην δημιουργηθούν κενά τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να αναπτυχθεί ο παράνομος τζόγος που τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα το αστυνομικό δελτίο έχει απανωτές ειδήσεις για παράνομα mini καζίνο που εντοπίζονται.

Παρά την θέση αυτή και βλέποντας τις εξελίξεις, η ΕΕΕΠ ετοίμασε και εναλλακτικό σχέδιο ώστε στα καζίνο που κλείνουν να μπαίνουν σε μια ενδιάμεση κατάσταση με προσωρινή άδεια. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Οικονομίας.

Ο ανενεργός νόμος 4512/2018

Το 2018 το υπουργείο Οικονομίας ψήφισε τον νέο νόμο για τα καζίνο με στόχο να μπει η αγορά σε τάξη με την επίδοση νέων αδειών. Ο νόμος 4512/2018, στο τμήμα ΙΒ΄ με την επωνυμία «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», προέβλεπε σημαντικές αλλαγές ως προς την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο, αλλά και ως προς τον ορισμό του «μικτού κέρδους» του ν. 4002/2011.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου:

Α. Οι νέες Επιχειρήσεις Καζίνο (ΕΚΑΖ) που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του αυτού νόμου, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεν υπέχουν υποχρέωση επιβολής του εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο.

Β. Επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με το άρθρο 369 παύουν να υπέχουν την υποχρέωση επιβολής του ως άνω εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου ημερολογιακού μήνα από τη χορήγηση σε αυτές από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.

Γ. Οι επιχειρήσεις καζίνο, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, που έχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στους ως άνω χώρους, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την ΕΕΕΠ, να μην το επιβάλουν.

Στην περίπτωση αυτή, από της παύσεως επιβολής εισιτηρίου, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ποσό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους που τυχόν υπολείπεται, συγκρινόμενο με το άθροισμα του ποσού της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου από τα εισιτήρια, του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα του έτους 2016.

ΕΚΑΖ

Για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο, απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ, αφού εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζεται η προσδιοριζόμενη βάσει διοικητικών, πολεοδομικών και λοιπών παραμέτρων, θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο ή προεδρικό διάταγμα.

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της σε επιμέρους δικαιώματα άσκησης μίας ή περισσότερων μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:

α) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου (όπου αναμένεται να γίνει η διάσπαση και να προκύψουν δύο νέου τύπου άδειες)

β) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων όπως αυτή στο Ελληνικό.

Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται κριτήρια για την υπαγωγή των ΕΚΑΖ στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως το ύψος της επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ο αριθμός των τεχνικών μέσων και υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των παιγνίων, το μέγεθος και η έκταση των κύριων και επικουρικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο αριθμός και ο τύπος των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα κριτήρια.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, που λαμβάνουν άδεια ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης και, εν γένει, της αξίας της επιχείρησης, όπως αυτή αποτιμάται κατά το χρόνο χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.

Η μέθοδος και οι κανόνες της αποτίμησης, καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ.

Πηγή: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κύπρος: Το COD Mediterranean καζίνο έβαλε 90 εκ. € στα κρατικά ταμεία

Tα έσοδα που έχει λάβει το κράτος από το City of Dreams Mediterranean καζίνο της Λεμεσού είναι πολλά εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, σχεδόν 90 εκ. € από τότε που άρχισε...

eurojackpot ελλαδα
Eurojackpot κληρώσεις σύντομα και στην Ελλάδα με 120 εκ. € έπαθλο*

Τα δελτία τους για κλήρωση Eurojackpot στα πρακτορεία ΟΠΑΠ μπορούν να υποβάλουν Έλληνες παίκτες αρχής γενομένης από την Τετάρτη 6 Μαρτίου. Πλέον, δηλαδή, θα πάρουν κανονικά μέρος σε...

stoiximan wheels of change 1
Stoiximan Wheels of Change: Τρέχοντας μαζί με Άτομα με Αναπηρία στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Η Stoiximan, επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και επίσημος χορηγός του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, που διεξάγεται στις 10 Μαρτίου, επιστρέφει με την ομάδα Stoiximan Wheels of Change και δίνει την...

novibet europoker
Τελική ευθεία για το Euro Poker Championship – Κορυφώνονται τα Online Satellites*

Αντίστροφη μέτρηση για το Euro Poker Championship… Το νεοσύστατο φεστιβάλ πόκερ Euro Poker Championship φέρει την υπογραφή της Novibet και πραγματοποιεί την παρθενική εμφάνισή του στην Μπρατισλάβα, το...

netbet logo
Επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Hacksaw η Netbet

Στην ελληνική αγορά τα live παιχνίδια της Hacksaw Gaming προσφέρονται ήδη από το Netbet Casino Live. Και τώρα, ακόμη πιο πολλοί παίκτες μπορούν να τις απολαύσουν. Συγκεκριμένα, η...

kaizen foundation
H Kaizen Gaming δημιουργεί το Kaizen Foundation και ανακαινίζει το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης σε ένα έργο 3,8 εκ. Ευρώ

Η Κaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες στον κόσμο, ανακοινώνει τη δημιουργία του κοινωφελούς οργανισμού Kaizen Foundation, του οποίου θα αποτελεί αποκλειστικό χρηματοδότη για την υλοποίηση...

καζινο νεα ειδησεις
36 δισ. € πόνταραν σε τυχερά παίγνια οι Έλληνες το 2023

Ιδιαίτερα καλή χρονιά για τα τυχερά παιχνίδια υπήρξε το 2023 στην Ελλάδα. Στο σύνολο, 36 δισ. € πόνταραν οι παίκτες μέσα στο προηγούμενο έτος. 👉 Δείτε όλα τα...

ΕΕΕΠ
Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας από την ΕΕΕΠ

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του κοινού και των παικτών, η ΕΕΕΠ ανακοίνωσε την έναρξη της προετοιμασίας εναρμόνισης των συστημάτων και διαδικασιών της με τις απαιτήσεις των...

καζινο νεα
Σειρά από κατασχέσεις 1.76 εκατ. € για παράνομα τυχερά παιχνίδια

Μια σειρά από κατασχέσεις που αφορούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια έκαναν οι αρχές. Και το ποσό που μάζεψαν ήταν 1.76 εκ. €! 👉 Δείτε όλα τα νόμιμα καζίνο live...

netbet logo
Είσοδος στη Δανία και νέες συνεργασίες για τη NetBet

Συνεχίζει την επέκταση της στην Ευρώπη η εταιρία για στοίχημα και live καζίνο, NetBet, καθώς εξασφάλισε άδεια στην αγορά της Δανίας, ανακοινώνοντας παράλληλα τη συνεργασία της με τις...